Nersystem

Firemný dochádzkový systém pre iOS & Android

Mobilná AplikáciaUI/UX
Úvodný obrázok aplikácie Nersystem

10 týždňov

na beta verziu

>50

používateľov už počas vývoja

Globálny

trh

NFC

komunikácia

Ako sme pomohli zefektívniť výrobné procesy vytvorením dochádzkového systému

Pre nášho klienta Nersystem sme vyvinuli firemný dochádzkový systém pre evidenciu dochádzky zamestnancov pomocou mobilnej aplikácie pre iOS aj Android. Požiadavkou bolo, aby aplikácia poskytovala aj možnosť zaznamenania neprítomnosti na pracovisku, s následným schválením alebo neschválením v back office administračnom systéme spoločnosti. Informácie o dochádzke sú priamo prepojené s aktuálnou a budúcou výrobou. Vedúci pracovníci majú vďaka aplikácii okamžite dostupný zoznam všetkých pracovníkov, a zároveň je dochádzkový systém prepojený s plánovaním výroby, vďaka čomu dokáže vyhodnocovať obsadenosť jednotlivých pracovných stanovíšť.

Klient: Nersystem

Typ projektu: Dizajn a vývoj mobilnej aplikácie

Rok: 2021 - 2022

Klient

Česká firma Nersystem sa zaoberá poskytovaním širokej škály služieb týkajúcich sa výrobného procesu. Do ich portfólia patrí napríklad systém na riadenie výroby, pre správu výrobných liniek a procesov výroby s priamym prepojením na proces skladovania a ostatné časti distribučného procesu. Ďalšími skvelými službami sú aktívne riadenie logistiky s priamou komunikáciou s odberateľmi a následnou koordináciou montážnych pracovníkov, aj systém pre automatizované riadenie skladových pohybov a zásobovanie výroby.

Náhľad dizajnu aplikácie Nersystem

Riešenie

Po konzultáciách s klientom sme stanovili obsah a funkcionalitu aplikácie, z ktorej sme následne formou papierových kresieb načrtli základné obrazovky. Podmienka klienta bolo zakomponovať proces zapisovania dochádzky zamestnancov aj s použitím NFC technológie v prípade, že zamestnanec nesúhlasí s využitím lokalizačných služieb, ktoré by inak sledovali jeho polohu voči miestu výkonu práce. Po odsúhlasení zadania a rozsahu prác sme vytvorili funkčný klikateľný UI dizajn v programe Figma. Na samotný vývoj sme zvolili použitie frameworku React Native, aby mohol zákazník rýchlo pokryť obe mobilné platformy na trhu.

Zápis dochádzky

Aplikácia pri načítaní dotiahne zo serveru informácie o aktuálnom pracovnom dni, spolu so súhrnnými štatistikami za daný mesiac. Pracovník na obrazovke vidí svoj aktuálny stav - z tejto obrazovky má možnosť začať alebo pozastaviť pracovný čas, prípadne ukončiť prestávku. Začiatok alebo ukončenie pracovného času je podmienené lokalizáciou pracovníka voči vzdialenosti od pracoviska. Ak však používateľ nesúhlasí s využívaním lokalizačných služieb, môže využiť NFC technológiu na načítanie nakonfigurovaných NFC čipov umiestnených na pracovisku. Ak odhlásenie nevykoná, systém používateľa automaticky odhlási ku koncu jeho pracovnej doby.

Prehľady neprítomností

V štatistikách používateľ vidí kategórie neprítomností - napríklad dovolenka, návšteva doktora, PN. Na každej z týchto obrazoviek má zobrazený zostatok k aktuálnemu kalendárnemu roku, ako aj list všetkých neprítomností v danej kategórii. Ikonografia v tomto liste zobrazuje používateľovi, či je jeho žiadosť o neprítomnosť v stave zadaná, schválená, alebo zamietnutá. V detaile zadanej žiadosti má možnosť pred odoslaním upraviť parametre, ako aj doplniť dodatočné informácie špecifické pre kategóriu neprítomnosti, napríklad potvrdenie o návšteve lekára.

Vizualizácia obrazoviek aplikácie Nersystem

Použité technológie

  • Mobilná aplikácia - React Native, Typescript, OneSignal, NFC bridge
  • Riadenie projektu - Atlassian Jira, Trello
  • Dizajn - Figma, System UI
  • Komunikácia - Slack, Zoom

Zdieľaj projekt

Kontakt
Napíšte nám

Každý tím má špecifický proces pri vývoji softvéru. Používame moderné technológie, ktoré vydržia dlhú dobu a vytvárame aplikácie, ktoré sú pripravené pre veľký počet vašich potenciálnych zákazníkov.