Standmo

Standing desk časomiera pre MacOS

Desktopová aplikáciaUI/UX
Standing desk časomiera pre MacOS

o 60%

efektívnejšie využitie standing desku

2 týždne

od nápadu po produkciu

MacOS

aplikácia

Globálny

trh

Aj jednoduchým nástrojom si môžete zlepšiť svoj pracovný deň

Ako developeri trávime za počítačom značnú časť dňa, čo môže byť z dlhodobého hľadiska nepohodlné, aj keď máte kvalitnú stoličku. Počas pokusov o správne sedenie sme začali využívať standing desk. Táto forma práce za počítačom sa nám veľmi zapáčila, a ako sme začali viac používať takéto stoly, začalo nás zaujímať, akú časť zo svojho pracovného dňa sedíme a koľko času pracujeme v stoji. Našou požiadavkou bolo mať jednoduchú aplikáciu pre Mac OS, ktorá by vedela zaznamenávať časy a vytvoriť prehľadnú jednoduchú štatistiku. Nepodarilo sa nám nájsť aplikáciu, ktorá by sa venovala tejto problematike a preto sme ju navrhli ako náš interný projekt, ktorý sme vyvinuli ako jednoduchý nástroj pre seba, ale aj pre každého človeka so sedavou prácou.

Klient: Lemonur

Typ projektu: Vývoj aplikácie pre MacOS

Rok: 2021 - 2022

Klient

Klientom sme my - firma Lemonur. Najlepšie riešenia každého z nás napadnú práve vtedy, ak sa daný problém týka priamo nás.

Náhľad dizajnu aplikácie standmo

Riešenie

Po úvodnom brainstormingu a zadefinovaní základnej funkcionality, sme pripravili dizajn v programe Figma. Následne sme zvolili framework React Native, ktorý ma podporu aj pre Mac OS, aby sme v budúcnosti vedeli prípadne tento projekt vypublikovať aj pre mobilné zariadenia. Hlavnou výzvou vo vývoji bolo vytvorenie natívneho bridgu, ktorý zabezpečuje posielanie notifikácií priamo do operačného systému, možnosť spustenia v status bare a ovládanie pauzy/spustenia pri zamknutí zariadenia. Na natívnu časť vývoja sme zvolili Swift. Aplikácia umožňuje naštartovať session podľa typu, ktorý práve potrebujeme: státie / sedenie, pozastaviť túto session alebo ju ukončiť. Prehľad pre jednotlivé typy sa zobrazuje v jednoduchom a prehľadnom grafe, kde je možné vidieť aj dĺžky prestávok. Systém automaticky odosiela notifikácie - pokiaľ ich používateľ povolí - po splnení cieľa pre daný typ session aby upozornil používateľa, že je potrebné zmeniť polohu.

Vizualizácia obrazoviek aplikácie standmo

Použité technológie

  • Desktopová aplikácia - React Native Desktop, Typescript, Swift
  • Riadenie projektu - Atlassian Jira
  • Dizajn - Figma, System UI
  • Komunikácia - Slack

Zdieľaj projekt

Kontakt
Napíšte nám

Každý tím má špecifický proces pri vývoji softvéru. Používame moderné technológie, ktoré vydržia dlhú dobu a vytvárame aplikácie, ktoré sú pripravené pre veľký počet vašich potenciálnych zákazníkov.